До відповідних методів навчання належать методи, за яких учні лише слухають і дивляться (лекція – монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування учнів). Учні, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань. Інтерактивні методи навчання — це спосіб взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу, під час якого слухачі перестають грати пасивну роль і активно долучаються до роботи. Інтерактивні технології та методи навчання – це дієві педагогічні засоби і необхідна умова оптимального розвитку студентів і викла­дачів, тому навчання майбутніх фахівців засобами інтерактивних технологій є сьогодні на часі. Ланцюжок – метод роботи, в ході якого діти обговорюють завдання та вносять свої пропозиції в імітований ланцюжок. Наприклад, складають казку за таблицею, у якій представлений хід майбутньої казки у малюнках чи в умовних позначках.

інтерактивне навчання

Дозволяє відразу контролювати роботу студентів і закріплювати навчальний матеріал, проводячи опитування та контрольні роботи. Для великих аудиторій зручно застосовувати інтерактивний рідинокристалічний дисплей, який об’єднує в собі функції монітора і цифрового планшета. Зображення https://uba.rv.ua/ проектується за допомогою мультимедійного проектора на великий екран. Викладач, стоячи обличчям до аудиторії, за допомогою спеціальної ручки пише безпосередньо на екрані рідинокристалічного дисплея. Студенти можуть вносити на екран свої зміни за допомогою безпровідних планшетів.

Інтерактивні Технології Навчання У Школі

Типи й методи навчання поділяються, залежно від участі школярів у навчальній діяльності, – на активні та пасивні. Інтерактивне навчання є певним різновидом активного. До цієї класифікації додамо інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої закономірності та особливості. До цієї класифікації додамо інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої закономірності і особливості. Аркуш із прикладами передається у групі по колу, а кожен її учасник розв’язує одне із завдань.

Інтерактивне Навчання Дітей Початкової Школи Основам Здоров’я Міжнародний Проєкт «супергерої Fast»

Інтерактивне навчання передбачає активне використання індивідуального досвіду учнів, який служить ще одним джерелом навчального пізнання. Завдання викладача полягає не в передачі готових знань, а в такій організації навчального процесу, при якій навчаються побуждаются до самостійного пошуку. Організація навчального процесу повинна забезпечувати максимальне включення в процес всіх учнів. Використовуючи ці підходи, інтерактивне навчання розвиває ідеї, закладені в ранніх теоріях взаимообучения і приємним в сучасних концепціях кооперативного навчання. Інтерактивні вправи можна проводити одночасно цілим класом або під час індивідуальної роботи коли учні опрацьовують різні завдання. Для вчителя, яка не чується впевнена в своїх компетентностях проводити інтерактивне навчання, легший спосіб є коли всі діти класу одночасно виконують одну й ту саму діяльність.